Voorwoord

De afgelopen twintig jaar is er internationaal veel kennis opgedaan over het structureel waarborgen van de integriteit van de overheid. Er bestaat nu een helder idee over wat er in een overheidsorganisatie minimaal aan infrastructuur aanwezig moet zijn. Er zijn belangrijke lessen geleerd, we kennen succes- en faalfactoren en er zijn ‘best practices’ voorhanden die zich in de praktijk hebben kunnen bewijzen. 

Steeds meer Vlaamse steden en gemeenten maken structureel werk van integriteit in hun ambtelijke organisatie. Niet zelden was de aandacht voor integriteit de afgelopen jaren wat weggeëbd, soms was de aandacht wat eenzijdig geweest en vaak was er de behoefte aan een breder perspectief dan deontologische code en tucht. Gedurende het werk dat we de afgelopen jaren mochten uitvoeren in België ontstond ook steeds vaker de behoefte om de ‘lessons learned’ samen te ballen in een laagdrempelig en voor iedereen bereikbaar instrument. 

De QuickScan, geboren uit een samenwerking tussen de VVSG en Governance & Integrity (G&I), biedt richting aan beginnende organisaties in de eerste stappen, en aan organisaties die zinvolle vervolgstappen willen maken. Zodat de successen nieuwe successen uitlokken, lessen worden gedeeld en de Vlaamse overheid over de gehele linie een noodzakelijke stap voorwaarts maakt. 

Natuurlijk is het werken aan integriteit echt maatwerk en is geen gemeente hetzelfde. De scan is dan ook niet bedoeld als keurslijf of allesoverheersend model. Wij willen met de scan graag inspiratie bieden, perspectief schetsen en steden en gemeenten goede ervaringen laten delen. 

Wij staan zeer open voor uw ideeën en aanvullingen. 

 

Integriteit van de overheid is een zaak van ons allemaal 

 

 
Mieck Vos   Alexander de Waele
Directeur VVSG   Directeur Governance & Integrity België

Let op!

Je kunt pas quickscan uitvoeren, nadat je bent ingelogd!

Beschik je nog niet over een inlogcode kun je hiernaast een account aanmaken door op de link registreren te klikken. ×