Onze visie

Samen met de VVSG helpt G&I diverse gemeenten bij het bouwen van hun integriteitssysteem. Zo ontwikkelden we samen een gedragscode voor politici van lokale besturen, en mochten in diverse steden en gemeenten een rol spelen bij de fusie tussen stad en OCMW. Onze gezamenlijke visie op integriteit is dat een integere overheidsorganisatie recht doet aan de instanties en personen waarvoor en waarmee deze werkt. 

Governance & Integrity heeft vijfentwintig jaar ervaring met het werken aan de integriteit van organisaties in het publieke domein. Naast onze activiteiten binnen steden en gemeenten strekt ons werkveld de laatste jaren zich verder uit naar de financiële sector, volkshuisvesting, publieke gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs en NGO’s. Daarnaast is G&I actief in de politieke arena, met trainingen voor volksvertegenwoordigers en bestuurders, (persoonlijke) risicoprofielen en advisering rond morele vraagstukken in politiek en bestuur.

Gaandeweg is een veelomvattend integriteitsprogramma ontwikkeld dat zich in de praktijk heeft bewezen. Het programma wordt toegepast in binnen- en buitenland in ruim honderd zowel grotere als kleinere gemeenten en in een tiental regionale en landelijke organisaties, waaronder de belastingdienst, politie, reclassering, brandweerkorpsen in diverse veiligheidsregio’s en provinciale instanties. Daarnaast heeft ons programma ingang gevonden in diverse internationale grootbanken, onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland, alsook in zorginstellingen. In het buitenland zijn wij onder meer actief in Oekraïne, Griekenland, Bangladesh en het Caraïbisch gebied.

In België is G&I toonaangevend op het gebied van integriteitadvies en -ontwikkeling. G&I België is een organisatie van trainers en adviseurs met een achtergrond in filosofie, recht en organisatieontwikkeling. Onze medewerkers zijn intellectueel gedreven door het ideaal van een fatsoenlijke overheid voor iedereen, met een voorkeur voor praktische en in de praktijk bewezen instrumenten die organisaties zelf kunnen toepassen en die hen aantoonbaar verder helpen. Onze taak bestaat erin te inspireren, en u te helpen bouwen aan uw integriteitssysteem.

 

Let op!

Je kunt pas quickscan uitvoeren, nadat je bent ingelogd!

Beschik je nog niet over een inlogcode kun je hiernaast een account aanmaken door op de link registreren te klikken. ×